Bezpieczeństwo

Dlaczego nasze instalacje są lepsze od konkurencji? » Bezpieczeństwo

System Enphase jest to amerykański, niskonapięciowy układ pojedynczych inwerterów umieszczonych indywidualnie za każdym pojedynczym panelem fotowoltaicznym (1panel=1inwerter).W odróżnieniu od tradycyjnych instalcji łączonych szeregowo, system Enphase stosuję nowatorskie podejście i stosuje system połączeń równoległych. Już na dachu niebezpieczny/ogniotwórczy prąd stały zamieniany jest na bezpieczny prąd zmienny przy poziomie napięcia 40-50V, a to ozanacza, że na żadnym etapie konwersji nie może powstać łuk elektryczny (powyżej 70V), a tym samym nie ma żadnej możliwości powstania pożaru. Bezpieczeństwo bierze się również z faktu, iż inwerter jest pojedynczo przystosowany do jednego panela, każdy panel/inwerter ma osobne wbudowane zabezpieczenie DC i AC oraz pełny monitoring. 

Marka Enphase jest protoplastą wszystkich mikroinwerterów. Jako jedyny producent na świecie ma odpowiednie badania i certyfikacje bezpieczeństwa zezwalające na stosowanie swoich systemów fotowoltaicznych na dachach szkół i przedszkoli w USA.

W Polsce nie istnieją statystyki dotyczące pożarów fotowoltaicznych, jednak są one nieodzownym elementem wszytkich wysokonapięciowych systemów fotowoltaicznych z inwerterem centralnym. W jednym z niewielu krajów gdzie osobno notuje się pożary fotowoltaiczne, czyli we Włoszech, w 2019 roku odnotowano 150 pożarów, a w „pechowym” roku 2012 było ich 780! Wszystkie te pożary były spowodowane zwarciem instalacji prądu stałego na poziomie okablowania lub inwertera centralnego.

Na świecie nie odnotowano jeszcze żadnego pożaru instalacji fotowoltaicznej opartej o system Enphase. Ponadto umieszczenie podwójnie hermetyzowanych mikroinwerterów Enphase na zewnątrz budynku (pod panelami) daje całkowite bezpieczeństwo, a ich klasa szczelności zapewnia bezawaryjną pracę przez 25-40lat.

phone_in_talk