25 lat gwarancji

Dlaczego nasze instalacje są lepsze od konkurencji? » 25 lat gwarancji

Montując panele fotowoltaiczne na dachu z pewnością nikt nie zakłada, że będą działały tylko przez 10-12 lat. Założeniem jest inwestycja długofalowa.

Najbardziej renomowani producenci inwerterów na świecie to Fronius (Austria) i SMA (Niemcy). Są to firmy z bardzo długim doświadczeniem w tej branży produkujący sprzęt inwerterowy według najwyższych standardów. Gwarancje jakie dają na swój sprzęt to 5-7 lat i jest to gwarancja poparta realną żywotnością inwerterów narażonych na bardzo duże obciążenia prądem stałym i wysoką temperaturą, która nie służy elektronice.

Inwerter tradycyjny „żyje” przeciętnie 7-8 lat, po czym należy go wymienić, a jest to spory wydatek sięgający 40% całej kwoty inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Awaryjność inwerterów centralnych powodowana jest przez wysoką temperaturę i prądy stałe na poziomie 1000Volt .

W systemie niskonapięciowym Enphase nie ma inwertera centralnego, są za to małe inwertery umieszczone za każdym panelem. Rezultatem tego rozproszenia, jest obniżenie napięcia prądu stałego do poziomu poniżej 50volt a tym samym inwertery Enphase unikają wysokiej temperatury a ich żywotność bardzo wzrasta.  

Nie wolno również zapomnieć o degradacji złączek fotowoltaicznych i przewodów DC które po 10 latach często są już przetopione i stwarzają realne zagrożenie pożarowe. Na farmach fotowoltaicznych te elementy są serwisowane i sprawdzane co roku i wymieniane. Na dachu domu jednorodzinnego nie ma dostępu do serwisowania złączy i przewodów prądu stałego stąd instalatorzy wmawiają klientom iż nie należy ich serwisować. W naszej fotowoltaice niskonapięciowej, napięcie na przewodach i złączkach nie przekracza napięcia bezpiecznego a tym samy nie grzeje i nie przetapia ich. Tym samym nawet po 20-30 latach nie ma fizycznej możliwości ich uszkodzenia przez prąd stały, dlatego nie wymagają serwisowania w całym okresie swojej eksploatacji 

Systemy inwerterowe Enphase zaprojektowane są na 40 lat i poparte 25-letnią gwarancją podstawową. Są to urządzenia niskonapięciowe, podwójnie hermetyzowane, niewymagające uziemienia takie, które nie grzeją się dzięki przepływowi maksymalnie 40-50V DC, wykonane z materiałów niepalnych. Jest to elektronika "pancerna" nawet po upadku z wysokości kilku metrów inwerter nadal będzie działał (przypadkowo przetestowane w rzeczywistych warunkach)  Gwarantem jest międzynarodowa firma notowana na nowojorskiej giełdzie NADSAQ , specjalizująca się tylko w tej jednej branży i funkcjonująca od wielu lat. Gwarantem na rynku polskim jest firma Krannich, największy dostawca rozwiązań fotowoltaicznych w Niemczech.  Gwarancja door-to-door.

W razie awarii mikroinwertera koszt sprzętu i robocizny pokrywa producent , gwarancja obowiązuje przez 25 lat!!!